Terugleververgoeding energie van zonnepanelen

Steeds meer huishoudens wekken stroom op met zonnepanelen. Opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw energieverbruik wegstrepen tegen de opgewekte energie. Dit wordt salderen genoemd.


terugleververgoeding zonnepanelen

Hoe werkt het?

  • Gelijktijdig stroom opwekken en verbruiken. Op het moment dat u gelijktijdig stroom opwekt én gebruikt, wordt deze elektriciteit direct uw huis ingestuurd naar de plek waar de elektriciteit wordt gevraagd. Omdat u de benodigde elektriciteit zelf heeft opgewekt, wordt dit niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. De opgewekte elektriciteit die u direct verbruikt ziet u dan ook niet terug op de afrekening van uw energieleverancier.
  • U wekt meer stroom op dan u verbruikt. Als u wel stroom opwekt, maar op dat moment geen stroom gebruikt, dan wordt de opgewekte energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Levert u jaarlijks minder dan u netto afneemt, dan wordt uw netto elektriciteitsverbruik op uw jaarrekening verrekend met uw teruggeleverde elektriciteit. Levert u jaarlijks meer terug dan u netto afneemt, dan ontvangt u voor de 'teveel' teruggeleverde elektriciteit een zogenaamde terugleververgoeding.

 

Oriënteren met verschillende zonnepanelen offertes

Heb je nog geen zonnepanelen en ben je benieuwd hoe deze jouw energiekosten kunnen drukken? Dan is het altijd verstandig om goed te oriënteren door bijvoorbeeld van meerdere partijen het aanbod te vergelijken. Indien je hiermee aan de slag wilt, vul dan het onderstaande formulier in en krijg gratis 5 offertes van verschillende aanbieders op basis van jouw persoonlijke situatie. Voor meer informatie over zonnepanelen kunt u bellen naar 020 262 6228.

Ben je benieuwd wat de verschillende terugleveringsvergoedingen zijn per energieleverancier en welke type meters er zijn, lees dan verder.

Terugleververgoedingen

In eerste instantie wordt uw opgewekte energie gesaldeerd met uw verbruik. Voor het overschot aan opgewekte energie ontvangt u een terugleververgoeding. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. Deze is vrij om de hoogte zelf te bepalen, maar er is wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn. Hieronder hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de terugleververgoedingen per energieleverancier.

* Met onbeperkt wordt bedoeld dat de zelf opgewekte energie onbeperkt met de zelf verbruikte energie wordt verrekend.
Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Terugleveren met dag- en nachtstroom

Huishoudens die dag- en nachtstroom hebben en zonnepanelen op hun dak hebben liggen, worden per telwerk gesaldeerd. Enkele leveranciers kiezen ervoor om het verbruik apart te salderen voor de piek- en de dalperiode. Wanneer er in dat geval een overschot is in het telwerk krijgt u hiervoor een terugleververgoeding. Het overshot wordt wel in minder gebracht op de belasting die u nog over het verbruik in het andere telkwerk dient te betalen. U kunt hier meer over lezen in onze blog.

 

Voorwaarden om te mogen salderen

Om te mogen salderen moet u een kleinverbruiker moet zijn, dus maximaal een aansluiting van 3 x 80 A. Daarnaast heeft u een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie. Dit kan óf een (analoge) draaischijfmeter zijn, die terugdraait wanneer u minder verbruikt dan opwekt, óf een digitale meter die zowel verbruikte als terug geleverde elektriciteit meet. Bovendien moet uw netbeheerder op de hoogte zijn van het feit dat u wilt terugleveren.

Bekijk uw besparing

Analoge of digitale meter?

Analoge meter

Een analoge meter is in principe geschikt voor teruglevering. De meter moet dan wel achteruit kunnen draaien. Als uw meter ongeschikt blijkt voor teruglevering, kunt u bij uw netbeheerder een nieuwe meter aanvragen. Dit zal vrijwel altijd een digitale meter zijn.

Analoge meter

Digitale meter

Op een digitale (slimme) meter wordt de teruglevering apart weergegeven. De digitale meter is op afstand uit te lezen door uw netbeheerder, zodat u niet zelf uw meterstanden door hoeft te geven. Wilt u meer weten over de slimme meter? Kijk dan eens op onze pagina over de slimme-meter.

Uw installatie registreren

Voordat u terug gaat leveren, is het belangrijk dat u uw installatie registreert bij uw netbeheerder. U kunt namelijk anders geen aanspraak maken op een financiële vergoeding wanneer u meer energie opwekt dan u zelf verbruikt. Op de website Energieleveren.nl staat uitgelegd hoe u uw zonnepanelen kunt registreren. Uw netbeheerder heeft deze gegevens bovendien nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Overstappen met zonnepanelen

Ook als u zonnepanelen hebt, loont het om de energieprijzen goed in de gaten te houden. Hebt u zonnepanelen en bent u van plan over te stappen naar een andere energieleverancier? Bekijk hier hoe overstappen met zonnepanelen in zijn werk gaat.

De energiewet en het salderen van de teruggeleverde stroom

In de energiewet staat dat huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en terugleveren, de teruggeleverde energie mogen verrekenen met de verbruikte energie (salderen). Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels hierover veranderd. De hoeveelheid stroom die u mag terugleveren is vanaf nu gebaseerd op uw salderingsgrens. Dit is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd hebt gekregen. De vergoeding die u voor uw teruggeleverde stroom krijgt, verschilt per leverancier. U kunt nooit méér salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

Overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie)

Alleen over de netto afgenomen elektriciteit is belasting verschuldigd. Dat wil zeggen dat er alleen overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie) en btw betaald hoeft te worden over de afgenomen elektriciteit, minus de teruggeleverde elektriciteit (WBMG, Art. 50, lid 2). Als er per jaar meer teruggeleverd wordt dan er wordt afgenomen, is de afnemer geen overheidsheffingen of btw verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u de publicatie 'Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving' lezen.

Digitale meter