Salderen: verrekening bij energie terugleveren

Energie salderen met uw energieleverancier

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt, maar heeft afgenomen. Daarnaast betaalt u ook vastrecht, omdat dit niet afhankelijk is van het energieverbruik.

Rekenvoorbeelden salderen

Voorbeeld:
U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh terug aan het net. Uw eigen verbruik is 3500 kWh.

De 2000 kWh worden bij u gesaldeerd. De overige 1500 kWh worden door de energieleverancier bij u in rekening gebracht. U betaalt hierover het leveringstarief van het energiebedrijf en de energiebelasting.

Salderen: melden bij energieleverancier en netbeheerder

1. Melden bij uw energieleverancier
Laat uw energieleverancier zo snel mogelijk weten dat u wilt gaan terugleveren. U hoeft geen nieuw energiecontract af te sluiten als u wilt gaan terugleveren. Wel heeft u een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie. Omdat u door de zonne-panelen minder energie zult afnemen, wordt uw voorschotnota, uw maandelijkse energierekening verlaagd.

2. Melden bij uw netbeheerder
Als u energie wilt terugleveren meldt u dit bij uw regionale netbeheerder. Als u niet precies weet wie uw netbeheerder is, kunt u zich ook aanmelden via Energieleveren.nl. Deze website is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie groter dan 3x16 ampère?
    Meldt u aan voordat u de installatie gaat gebruiken.
  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie kleiner of gelijk aan 3x16 ampère?
    Meldt u aan binnen een maand na ingebruikname van de installatie.

Bekijk uw besparing