Klachten Energieleveranciers

Energieleveranciers.nl levert graag een bijdrage aan een betere afhandeling van klachten en vragen van consumenten.

Klacht of dringende vraag?

Onderneem de volgende stappen als u een klacht over uw energiebedrijf heeft:

Stap 1
Omschrijf helder wat uw klacht precies inhoudt.
Stap 2 
Bepaal zelf een oplossing voor het probleem.  
Stap 3
Neem telefonisch en/of schriftelijk contact op met uw energieleverancier. Leg uw probleem voor en vraag om opheldering. Gaat het om een klacht, geef dit dan ook duidelijk aan.
Stap 4
Wordt uw probleem niet of onvoldoende opgelost, dan dient u schriftelijk een klacht in bij de interne klachtencommissie van het betreffende energiebedrijf.
Stap 5 
Komt u er samen nog niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Energie.

Colportage (verkoop aan de deur)

Hebt u een slechte ervaring met verkoop aan de deur van energiebedrijven? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Colportage van ConsuWijzer. Het gaat hier bijvoorbeeld om verkopers die liegen, verkeerde informatie geven, informatie verzwijgen of zich agressief gedragen. 
ConsuWijzer verzamelt alle klachten over verkoop aan de deur van energiebedrijven. Energiebedrijven die zich niet houden aan de regels kunnen een boete krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding is voor ons daarom belangrijk.

Juridische hulp bij klachten

Als u overweegt juridische stappen te ondernemen, is het verstandig om eerst advies te vragen aan 1 van de volgende instanties:

 • Het Juridisch Loket
  Het Juridisch Loket verstrekt, wanneer u behoort tot de doelgroep, informatie en advies om u meteen te helpen of verwijst u, indien nodig, naar andere instanties.
  www.juridischloket.nl
 • Landelijke Vereniging Sociaal Raadslieden (LVSR)
  Postbus 521
  4100 AM Culemborg
  Telefoon: 0345 - 53 04 95
  www.sociaalraadslieden.nl
 • Advocatenlijn
  Gratis oriënterend gesprek met een advocaat bij u in de buurt.
  Na een gratis adviesgesprek betaalt u ongeveer € 160,- euro per uur, tenzij u recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand. Sommige kantoren doen mee aan ‘Rechtshulp op maat’. Dit is voor mensen met een jaarinkomen tot € 36.363,- die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. 
  Telefoon: 0900 238 62 28 
  www.advocatenorde.nl
 • Uw rechtsbijstandverzekering
  Schakel uw verzekeraar in als u een rechtsbijstandverzekering heeft.
 • Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
  Postbus 90600
  2509 LP den Haag
  (070) 310 53 10
  www.degeschillencommissie.nl
  Binnen de SGC is er een aparte gesschillencommissie voor Energie. Wanneer u een meningsverschil heeft met uw energieleverancier en u komt er samen niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van deze geschillencommissie. Meer informatie over de geschillencommissie en de klachtenprocedure.

Veelgestelde vragen

Lees ook de veelgestelde vragen bij overstappen naar een andere energieleverancier.

Klacht over onze dienstverlening?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Energieleveranciers.nl? Dan kunt u natuurlijk ook bij ons een klacht indienen. Bekijk op onze contactpagina de verschillende contactmogelijkheden.

Energie vergelijken en overstappen

Op Energieleveranciers.nl kunt u in enkele stappen energietarieven vergelijken. Vul uw gegevens in en onze energievergelijker geeft u direct een overzicht van de tarieven van een groot aantal energieleveranciers. Daarbij staat de goedkoopste energieleverancier die u via ons kunt aanvragen bovenaan. Stap vandaag nog over en bespaar gemiddeld €280,- per jaar!

Bekijk uw besparing