< terug naar nieuwsoverzicht
News item image

Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot 2023 van kracht

bron: Solar Magazine datum: 16-12-2016

Daar waar Minister Kamp nog zijn twijfels had, hebben Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) de Kamermeerderheid meegekregen. De salderingsregeling voor het terugleveren van energie uit zonnepanelen blijft in ieder geval tot en met 2023 van kracht.

De salderingsregeling wordt hiermee gecontinueerd of verbeterd. Minister Kamp had toegezegd dat dit tot 2020 het geval zou zijn. In de motie wordt opgeroepen dit te verlengen tot de periode van het Energieakkoord, dat is tot en met 2023. De twee Kamerleden willen de burgers die zonnepanelen hebben, of aan willen schaffen, meer investeringszekerheid bieden. Deze motie is nu aangenomen.
(let wel: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie nog naast zich neerleggen.)

Terugleveren van zonne-energie

Eigenaren van zonnepanelen hebben op dit moment de mogelijkheid om de energie die zij opwekken en niet verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Dit heet salderen. Ze betalen geen belasting en leveringskosten over deze teruggeleverde energie. 

 

Kosten salderingsregeling

De salderingsregeling heeft de Nederlandse Staat in 2015 ‘slechts’ 77 miljoen euro gekost. In vergelijking met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)- regeling, een subsidie voor bedrijven, is dit een schijntje. Deze is voor 2017 vastgesteld op 12 miljard euro.

'Zonne-energie is de schoonste energie'

Het technisch weekblad publiceerde deze week een artikel waarin wordt gesteld dat zonne-energie de allerschoonste energie is. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Eindhoven hebben hier onderzoek naar gedaan. Zelfs als de negatieve gevolgen van de productie van de panelen wordt meegenomen blijkt het nog het schoonste alternatief voor fossiele energie volgens deze onderzoekers. 

Bekijk uw besparing

Zojuist overgestapt

  • 18:06 uur Dhr. T uit Winkel is overgestapt
    naar Budget Energie
  • 09:26 uur Dhr. M uit Echt is overgestapt
    naar Budget Energie
  • 23:21 uur Dhr. H uit Heerlen is overgestapt
    naar Budget Energie

  • naar en bespaarde