< terug naar nieuwsoverzicht
News item image

De gevolgen van de stijgende energiebelasting gas en verlaging elektriciteit

bron: Energieleveranciers.nl datum: 22-06-2018
Nijmegen - De Klimaattafel, met voorzitter Diederik Samsom, heeft een belastingvoorstel gedaan aan de Tweede Kamer. In dit voorstel wordt de gasprijs aanzienlijk verhoogd en wordt juist tegemoetgekomen in elektriciteitsverbruik. Wat zijn de daadwerkelijke gevolgen hiervan voor de verschillende huishoudens in Nederland? Energieleveranciers.nl deed onderzoek.

Waarom dit voorstel?

De belastingverhoging op gas is nodig om mensen te prikkelen minder gas te verbruiken.
Daarom is het bijna zeker dat dit voorstel wordt opgenomen in het Klimaatakkoord. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikassen in Nederland voor 2030 daalt met 49%.

Het idee is dat Nederlandse gasgebruikers pas bereid zijn om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen als ze daarvoor beloond worden met een veel lagere energierekening. Het prijsverschil tussen stroom en gas is nu nog te klein, wordt gesuggereerd. 

De lage inkomens wil Samsom hierin tegemoetkomen door middel van subsidie- of compensatieregelingen.

Het rekenmodel van Samsom

Diederik Samsom geeft in zijn interview voor Een Vandaag aan, dat als de belasting op gas verhoogd wordt met 20 cent per m3 en de elektriciteitsbelasting verlaagd met 10 cent, de energierekening in zijn totaal niet stijgt. Hij rekent hierbij met een gemiddeld energieverbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.200 m3 gas. 

Maar is dat wel de realiteit?

Gemiddeld verbruik Nederlands huishouden

Op Energieleveranciers.nl stappen duizenden mensen per jaar over naar een nieuw energiecontract, op basis van hun jaarverbruik. Op basis van deze data hebben wij een overzicht gemaakt van de daadwerkelijke gevolgen van deze belastingwijziging.
Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is wat de belastingverlaging voor elektriciteit wordt, hebben we drie scenario’s geschetst. Een gunstig scenario, waar je 10 cent per kWh minder betaalt, een midden scenario met 7,5 cent verlaging per kWh en een ongunstige variant met 6 cent verlaging.

Voor deze berekening hebben we alleen rekening gehouden met de huishoudens die stroom én gas afnemen. Dit is 93,8% van onze klanten.

De berekening komt uit op een gemiddeld energieverbruik van 2.646 kWh stroom en 1.415 m3 gas. Wanneer de hoogste en laagste huishoudens uitgesloten worden gaat dat om 2.544 kWh stroom en 1.349 m3 gas.

Gevolgen jaarrekening met stroom en gas

 • Bij een verlaging van 6 cent kWh in combinatie met verhoging van 20 cent m3 gaat de energierekening voor ons berekende gemiddelde met € 124,28 omhoog.
 • Bij een verlaging van 7,5 cent kWh in combinatie met verhoging van 20 cent m3 gaat de energierekening voor ons berekende gemiddelde met € 84,59 omhoog.
 • Bij een verlaging van 10 cent kWh in combinatie met verhoging van 20 cent m3 gaat de energierekening voor ons berekende gemiddelde met € 18,44 omhoog.
Daarnaast zijn er in data altijd een aantal uitschieters. Deze huishoudens hebben een extreem hoog of een extreem laag verbruik. Ook hier hebben we rekening mee gehouden in onze berekening. Op deze manier krijg je een realistisch beeld van de daadwerkelijke gevolgen van dit nieuwe belastingvoorstel op basis van de huidige energieverbruiken- en tarieven.

Gemiddeld (10% hoogste en laagste uitgesloten)
 • Bij een verlaging van 6 cent kWh: € 117,37 duurder.
 • Bij een verlaging van 7,5 cent kWh: € 79,03 duurder.
 • Bij een verlaging van 10 cent kWh: € 15,68 duurder.

Energierekening stijgt wel degelijk

Uit deze berekening blijkt dat een gemiddeld huishouden wel degelijk duurder uit is. Wanneer we uitgaan van een verlaging van 7,5 cent gaat dat om bijna €85,- op jaarbasis, bij een scenario van 6 cent belastingverlaging op stroom is een huishouden bijna €125,- op jaarbasis meer kwijt onder de streep.

Deze uitkomst blijft ongunstig maar dit is niet de €380,- prijsstijging die in de media beweerd werd. Helaas draai je ook niet quitte, zoals Samsom het schetst.

Het gehele plan moet nog worden doorgerekend door het ministerie van Economische Zaken.

Bekijk uw besparing

Zojuist overgestapt

 • 12:13 uur Mevr. B uit Amstelveen is overgestapt
  naar Budget Energie
 • 10:49 uur Dhr. N uit Wormer is overgestapt
  naar Greenchoice
 • 22:38 uur Dhr. F uit 'S-Gravenhage is overgestapt
  naar Budget Energie

 • naar en bespaarde