Netbeheerders maken transport van energie mogelijk

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport elektriciteit en/of gas bij u in de regio. Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeerder is. U kunt niet switchen van netbeheerder. Het netbeheer is door de overheid vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Toezichthouder van het netbeheer is de Autoriteit Consument & Markt.

Geen vrije markt voor netbeheerders

Het is niet mogelijk over te stappen naar een andere netbeheerder. Uw woonplaats bepaalt wie het netbeheer in uw regio verzorgt. Alleen door te verhuizen naar een andere regio, kunt u een andere netbeheerder krijgen.


Wilt u weten wie uw netbeheerder is? Overzicht netbeheerders

Netbeheerder bij overstappen van energieleverancier

Alle energie aanbieders op de markt maken voor de energielevering gebruik van de bestaande netwerken van de oude leveranciers. Als u switcht van energieleverancier, dan blijft u bij uw netbeheerder. Uw nieuwe leverancier verzorgt de contacten met uw netbeheerder. U hoeft uw netbeheerder dus niet te informeren.

Toezichthouder netbeheer

Omdat u niet kunt wisselen van netbeheerder, houdt de overheid toezicht op de netbeheerders. Hierdoor kan een netbeheerder zijn alleenrecht in de regio niet misbruiken door bijvoorbeeld de tarieven voor transport te veel te verhogen.

Namens de overheid is de Autoriteit Consument & Markt belast met de uitvoering van en toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De Autoriteit Consument & Markt stelt ook de maximum transport- en aansluittarieven van alle netbeheerders vast. De netbeheerder dient elk jaar een voorstel in met daarin de tarieven die zij het volgende jaar in rekening wil brengen. De Energiekamer beoordeelt voorstel en stelt vervolgens de definitieve tarieven, al dan niet gewijzigd, vast met een tarievenbesluit. Dit tarievenbesluit is openbaar en vindt u terug op de website van De Autoriteit Consument & Markt
 

Transportplicht en aansluitplicht

De netbeheerder in uw regio zorgt onder meer voor het transport van elektriciteit en/of gas, het onderhoud van het energienet en het verhelpen van eventuele storingen.

De regionale elektriciteitsnetbeheerder is wettelijk verplicht om elke consument, die om een aansluiting verzoekt, aan te sluiten op zijn netten en vervolgens naar die consument elektriciteit te transporteren. De regionale gasnetbeheerder heeft geen wettelijke transportplicht en ook geen wettelijke aansluitplicht.


Kosten voor netbeheer op uw energierekening

In de meeste gevallen ontvangt u 1 rekening van uw energieleverancier, met daarop ook de transportkosten van de energie. Deze netbeheerkosten (netwerkkosten) rekent de leverancier zelf af met uw netbeheerder.

U kunt er ook voor kiezen om de kosten apart te betalen. U betaalt uw energieleverancier voor de geleverde energie en uw netbeheerder de transportkosten.

Klik op de link voor meer informatie over de netwerkkosten (netbeheerkosten) of de energierekening.

Energie vergelijken en zorgeloos overstappen

De netbeheerkosten zijn vaststaande bedragen, daar heeft u geen invloed op. Wel kunt u op de energiekosten besparen door de leveringstarieven van verschillende energieleveranciers te vergelijken. Dit doet u eenvoudig met onze ooverzichtelijke energievergelijker. Via onze website kunt u een groot aantal energieprijzen vergelijken en overstappen naar de beste en goedkoopste energieleverancier in onze vergelijker.

Bekijk uw besparing