Greenchoice

Cijfer duurzaamheid van deze energieleverancier.
Onderzoek door Consumentenbond, Greenpeace, Wise, Natuur & Milieu:

8,5

De daling van het inkoopcijfer werd opgevangen door een verbetering van de leveringsmix. Die was
al 100% groen, maar het aandeel windenergie in de leveringsmix steeg van 47% naar 63% en het
aandeel zonne-energie ging van 2,5% naar 6,1%. De minder goed beoordeelde waterkracht verdween
volledig uit de stroommix van Greenchoice.

Op deze site kunt u energie vergelijken van Greenchoice. Greenchoice is een energieleverancier, opgericht in 2001, die het gebruik van groene energie in Nederland wil stimuleren. Zo leveren ze uitsluitend 100% groene energie en zetten zonnepaneel-projecten op. Daarnaast streven zij naar heldere contracten zonder addertjes. Greenchoice vraagt bijvoorbeeld geen opzegkosten als klanten vroegtijdig hun contract opzeggen. Inmiddels hebben ze ruim 275.000 klanten.

Zorgeloos overstappen

Wilt u overstappen naar een andere leverancier? Vul dan de vergelijker in en stap zorgeloos over.

Wanneer u nog een contract heeft bij een andere energieleverancier, dan zegt Greenchoice dit voor u op. Dit kan echter alleen als uw huidige leverancier aangesloten is bij CER. CER staat voor Contract Einde Register, een marktafspraak waarbij de meeste leveranciers in een landelijke database aangeven op welke naam het contract van een bepaalde aansluiting staat, en tot wanneer dat contract loopt (met de bijbehorende opzegtermijn).
Indien u een vast contract afsluit met een energieleverancier en dit voortijdig verbreekt, pleegt u contractbreuk en lijdt de leverancier mogelijk inkoopverlies. Daarom mag deze leverancier u een opzegvergoeding (boete) in rekening brengen. De maximale wettelijk hoogte per product staat hieronder aangegeven. Greenchoice gelooft niet in opzegvergoedingen. Indien u bij Greenchoice niet tevreden bent, wilt Greenchoice u niet met negatieve financiële consequenties dwingen klant bij hun te blijven. Om die reden vergoedt Greenchoice ook geen opzegboetes van andere leveranciers.
Nee, in tegenstelling tot andere leveranciers werkt Greenchoice niet met stilzwijgende verlenging. Na afloop van het vaste contract wordt u automatisch omgezet naar het variabele contract met kortingsgarantie.
Indien u een variabel contract heeft met kortingsgaranatie, kunt u uw contract altijd omzetten naar een vast contract. Echter is het niet mogelijk om uw vast contract om te zetten naar een varibel contract. Dit komt doordat Greenchoice voor een vaste periode energie voor u heeft ingekocht.
Wanner u een varibel contract met kortingsgarantie afsluit bij Greenchoice, ontvangt u altijd een korting van 0,25 eurocent per kWh stroom en m3 gas ten opzichte van de variabele tarieven van uw regioleverancier.
Nee, u betaalt alle kosten voor uw gas en stroomverbruik aan Greenchoice. U ontvangt deze kosten overzichtelijk op één nota. Op die nota verrekent Greenchoice ook de energiebelasting, transportkosten, meterhuur en BTW. U krijgt dus geen aparte rekening(en) meer van uw netbeheerder.
Wanneer u uw contract wilt opzeggen, dient u dat schriftelijk aan Greenchoice kenbaar te maken. Uw opzegging dient voorzien te zijn van een motivatie en een dagtekening. De opzegging kunt u sturen naar Greenchoice, Kruisplein 15, 3014 DB te Rotterdam, of naar vragen@greenchoice.nl.

Stroometiket

Energiebronnen

Grijs: 0 %
Groen: 100 %

Milieuconsequenties

CO2 uitstoot: 0,000000000 g/kWh
Radioactief afval: 0,000000000 g/kWh