Energiedirect.nl

Cijfer duurzaamheid van deze energieleverancier.
Onderzoek door Consumentenbond, Greenpeace, Wise, Natuur & Milieu:

5,0

Een betere score in dit onderzoek kan deze stroomleverancier verkrijgen door wind en zon direct bij de
producenten (bij de bron) in te kopen in plaats van grijze handelsmix. Verder zou de score ook verbeterd
kunnen worden door meer groene stroom uit beter beoordeelde bronnen zoals wind en zon in de
leveringsmix op te nemen.

Op deze site kunt u energie vergelijken van Energiedirect.nl Energiedirect.nl is energieleverancier en de online prijsvechter van Essent. Door alles online af te handelen, bieden ze lage tarieven. Ze bestaan sinds 2002 en leveren met 280 medewerkers aan 700.000 klanten energie.

Zorgeloos overstappen

Wilt u overstappen naar een andere leverancier? Vul dan de vergelijker in en stap zorgeloos over.

Een overstap naar Energiedirect.nl duurt 26 dagen. In deze periode regelt Energiedirect.nl alles voor u. Na uw aanmelding op Energieleveranciers.nl krijgt u van zowel Energieleveranciers.nl als Energiedirect.nl een bevestiging per e-mail.
Energiedirect.nl houdt zich aan de Wet Koop op Afstand. Dat betekent dat u 14 kalenderdagen de gelegenheid hebt om het contract alsnog te annuleren. Na deze 14 kalenderdagen dient Energiedirect.nl bij de netbeheerder de aanvraag voor levering in. Vervolgens duurt het nog ongeveer twee weken om de overstap af te ronden.
Wanneer u nog een contract heeft bij een energieleverancier, dan zegt Energiedirect.nl dit voor je op en zorgt Energiedirect.nl ervoor dat de levering binnen uiterlijk 3 maanden start.
Energiedirect.nl vergoedt de opzegvergoeding van je vorige leverancier niet als je naar hen overstapt. Ook eventuele misgelopen kortingen worden niet door Energiedirect.nl vergoed.
Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht voor een verhuizing.
Nee, u betaalt alle kosten voor uw gas en stroomverbruik aan Energiedirect.nl. U ontvangt deze kosten overzichtelijk op een nota. Op die nota verrekent Energiedirect.nl ook de energiebelasting, transportkosten, meterhuur en BTW. U krijgt dus geen aparte rekening(en) meer van uw netbeheerder.
Energiedirect.nl stelt een voorschotbedrag vast na ontvangst van de verbruiksgegevens op uw adres. Deze ontvangt Energiedirect.nl van de netbeheerder. Binnen 75 dagen na uw aanmelding ontvangt u het voorschotbedrag per email. Dit voorschot wijzigt daarna pas weer bij de jaarnota. Het voorschotbedrag wordt dan vastgesteld op basis van het verbruik in het afgelopen jaar en de dan geldende tarieven.
Het voorschotbedrag dat u betaalt aan Energiedirect.nl kunt u online wijzigen in Mijn Energiedirect.nl. U mag dit voorschot maximaal 2 keer per jaar verlagen, telkens met maximaal 10%. Verhogen van het voorschotbedrag mag onbeperkt.
U kunt rechtstreeks uw klacht melden via het klachtenformulier op de website van Energiedirect.nl. Let u er dan wel op dat wij niet op de hoogte worden gesteld van deze klacht en u daarna ook niet verder kunnen helpen.

Stroometiket

Energiebronnen

Grijs: 77,4 %
Groen: 22,6 %

Milieuconsequenties

CO2 uitstoot: 460,700000000 g/kWh
Radioactief afval: 0,000117000 g/kWh