Wat de vrije energiemarkt betekent voor u

Per 1 juli 2004 is de energiemarkt vrijgegeven om de (prijs) concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en u meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien spreken we van een vrije energiemarkt. Door de splitsing van energiebedrijven is er verschil ontstaan tussen de bedrijven die energie leveren en de bedrijven die de energienetwerken beheren en het transport verzorgen.

Voor u betekent de vrije energiemarkt dat u zelf mag kiezen van welk energiebedrijf u elektriciteit en/of gas afneemt. Wanneer en hoe vaak u wilt.

 

Zelf uw energieleverancier kiezen

Op de vrije energiemarkt mag u zelf uw energieleverancier bepalen. U mag met maximaal 2 energiebedrijven een leveringscontract afsluiten: 1 voor de levering van elektriciteit en 1 voor de levering van gas. U kunt natuurlijk ook bij 1 energiebedrijf uw gas en elektriciteit afnemen. Als u stadsverwarming heeft, dan kunt u niet wisselen van warmteleverancier.

 

Doordat er meer concurrentie is ontstaan tussen energiebedrijven, spannen zij zich steeds meer in om u als nieuwe klant te werven of als bestaande klant te behouden. De energietarieven, maar ook kwaliteit en service zijn onderdelen waarop leveranciers van energie zich op de energiemarkt onderscheiden.

 

Switch verstandig, kies bewust

Als u kiest voor een ander energiebedrijf, doe dit dan bewust. Op Energieleveranciers.nl vergelijkt u eenvoudig energieleveranciers: op prijs, energiesoort, contractvorm, kwaliteit en service. Ook kunt u de beoordelingen en ervaringen van gebruikers lezen. Het kiezen van een andere energieleverancier wordt switchen of overstappen genoemd.

 

   

Geen vrije energiemarkt voor netbeheerders

De energienetwerken voor transport van elektriciteit en gas moeten betrouwbaar en veilig zijn. Het beheer van deze netwerken kent daarom geen vrije markt. Het netbeheer staat onder toezicht van de overheid, zodat u eerlijke nettarieven betaalt.

Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeheerder is. Veranderen van netbeheerder is alleen mogelijk als u gaat verhuizen naar een regio waar een andere netbeheerder het energienetwerk onderhoudt. Meestal heeft u één netbeheerder, maar in een aantal gebieden in Nederland heeft u aparte netbeheerders voor elektriciteit en gas. Zie ook: Overzicht netbeheerders van elektriciteit en gas in Nederland.

 

Toezicht op de energiemarkt

De overheid zorgt ervoor dat alle partijen op de energiemarkt zich houden aan de afspraken en dat de consument wordt beschermd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is met deze taak belast. De ACM houdt toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Indien nodig treedt zij op om de positie van de consument te beschermen en marktwerking op de energiemarkt te bevorderen.

Gedragscode Consument en Energieleveranciers

Energie-Nederland, Federatie van Energiebedrijven in Nederland heeft voor erkende energieleveranciers een gedragscode opgesteld om een bijdrage te leveren aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Leveranciers die deze code toepassen, willen duidelijk maken dat zij consumenten goed zullen voorlichten, op een eerlijke en goede manier klanten werven én switchprocessen op een zo goed mogelijke manier afhandelen.

Leveranciers die deze gedragscode willen toepassen hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Energie-Nederland (PDF). De ACM ziet erop toe dat leveranciers de gedragscode naleven en treedt zo nodig op.

 

Splitsing energiebedrijven

In 2004 besloot de Nederlandse overheid de geïntegreerde energiebedrijven te splitsen om de leveringszekerheid van energie te garanderen en de economische efficiëntie van de Nederlandse energievoorziening te vergroten. Het energiebeleid heeft als doel te komen tot een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, nu en in de toekomst.

Door de energiebedrijven te splitsen, zijn de netwerken van de energiebedrijven gescheiden. Zo zijn 2 afzonderlijke soorten bedrijven ontstaan: gereguleerde netwerkbedrijven - met door de ACM vastgestelde tarieven - en commerciële energiebedrijven die actief zijn op het gebied van handel, levering en productie.

 

Voordelen voor de afnemer van electriciteit en gas

De belangrijkste voordelen zijn eerlijke energieprijzen en zo laag mogelijke netwerktarieven. Bovendien blijven de voor de energievoorziening vitale netwerken in publieke handen. Splitsing is geen doel maar een middel. Het doel is eerlijke concurrentie en betrouwbare netwerken.

Eerlijke concurrentie ontstaat omdat:

  • Gelijke kansen voor bestaande en nieuwe energieleveranciers ontstaan
  • Het iedere vorm van kruissubsidies uitsluit
  • Een heldere marktstructuur ontstaat met scherp toezicht

Betrouwbare netwerken ontstaan omdat:

  • Netbeheer volledig onafhankelijk en zelfstandig is
  • Het toezicht en de handhaving eenvoudiger en dus efficiënter wordt
  • Netwerkgeld aan netbeheer wordt besteed en niet aan avonturen

 

2014: Liberalisering energiemarkt tien jaar geleden

Op 1 juli 2014 was het precies een decennium geleden dat de energiemarkt werd geliberaliseerd. Klik op onderstaande infographic om te zien hoe de energiemarkt sindsdien is veranderd.

liberalisering energiemarkt infohraphic

 

Energie vergelijken en overstappen

Op Energieleveranciers.nl kunt u in enkele stappen energie vergelijken. Vul uw gegevens in en onze energievergelijker geeft u direct een overzicht van de tarieven van een groot aantal energieleveranciers. Stap vandaag nog over en profiteer ook van goedkope energie!

Bekijk uw besparing