Stroometiket: hoe duurzaam is uw Energieleverancier?

Sinds 2005 zijn energiebedrijven verplicht om bekend te maken uit welke bronnen zij hun stroom halen. Ook de hoeveelheid CO2 en kernafval die ontstaat bij de door hen verkochte stroom moet bekend gemaakt worden. Dit gebeurt door middel van het stroometiket.


Splitsing Groene en Grijze stroom

In het stroometiket wordt een splitsing gemaakt tussen fossiele (grijze) energiebronnen en duurzame (groene) energiebronnen. 

  • Fossiele energiebronnen zijn bijvoorbeeld aardgas, kolen en kernenergie. 
  • Duurzame energiebronnen zijn windkracht, biomassa, waterkracht en natuurlijk zonne-energie.


Controle door de ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of de stroometiketten correct zijn en er volgens de regels uitzien. Alle leveranciers moeten het etiket namelijk op dezelfde manier opstellen, zodat u een goede vergelijking kunt maken op de herkomst van elektriciteit bij verschillende aanbieders. Een stroometiket wordt altijd opgemaakt aan de hand van de geleverde energie in het voorgaande jaar. Het stroometiket dat u nu tegenkomt, bevat dus de verhoudingen van geleverde stroom in 2016.


Verschillende soorten stroometiketten

Een energieleverancier kan meerdere stroometiketten publiceren, bijvoorbeeld een apart stroometiket voor de consumentenmarkt en een apart etiket voor de zakelijke markt. Sommige leveranciers publiceren zelfs een stroometiket per product. Stroom die geleverd wordt aan de consumentenmarkt is vaak duurzamer dan stroom die aan bedrijven geleverd wordt. Daarom is het altijd raadzaam om het stroometiket op bedrijfsniveau te raadplegen. In het overzicht dat wij voor u gemaakt hebben, vindt u enkel stroometiketten op bedrijfsniveau terug.


Levering via tussenleverancier

Sommige energieleveranciers hebben geen eigen leveringsvergunning. Denk hierbij aan verenigingen, inkoopcollectieven of kleinere initiatieven. Deze partijen leveren vaak via een of meerdere leveranciers mét een leveringsvergunning. De stroometiketten van deze tussenleveranciers zijn niet opgenomen in ons overzicht. De stroom die via deze partijen geleverd wordt, zit namelijk al inbegrepen in het stroometiket van de energieleverancier via wie men uiteindelijk de stroom geleverd krijgt.


Hoe duurzaam is uw energieleverancier?

Het stroometiket per leverancier kunt u terugvinden op onze leverancierspagina. U kiest hier een energieleverancier en ziet het stroometiket verschijnen. Wanneer een leverancier een apart stroometiket hanteert voor een product, dan staat dit stroometiket op onze website vermeld op de productpagina’s van de betreffende leverancier.

 

Bekijk uw besparing