Kiezen voor groene of grijze energie?

Bij uw energieleverancier kunt u kiezen tussen verschillende soorten energie: groene of duurzame energie en grijze energie. U kunt kiezen voor de groenste energieleverancier of een leverancier die helemaal geen groene energie biedt. Waar u voor kiest, mag u zelf bepalen. Op deze pagina vindt u informatie over de kenmerken van groene en grijze energie, en wat uw bijdrage aan het milieu is als u kiest voor groene energie of de groenste energieleverancier.

Welke grijze of duurzame energiebronnen uw leverancier heeft gebruikt voor het opwekken van elektriciteit vindt u terug op het stroometiket. Het stroometiket geeft de samenstelling van de geleverde elektricitiet weer. Jaarlijks ontvangt u het stroometiket van uw energieleverancier. Op Energieleveranciers.nl staat bij ieder product het stroometiket op een apart tabblad vermeld.

Grijze energie

Grijze energie is een ander woord voor milieubelastende energie of niet-duurzame energie. Bij het opwekken van grijze energie worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas. Kernenergie valt ook onder grijze energie. 

Waarom grijze energie niet milieu vriendelijk is

Bij de verbranding van kolen komt veel CO2 vrij. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu en ons klimaat. Het winnen en het verbranden van gas voor het opwekken van elektriciteit is ook milieu belastend, omdat bij de verbranding CO2 vrijkomt, en de natuurlijke gasvelden steeds meer op raken. Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief kernafval dat lange tijd opgeslagen moet worden.

U krijgt standaard grijze energie als u geen bewuste keuze voor groene energie heeft gemaakt.

Groene energie is duurzame energie

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet op kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Omdat de bronnen onuitputtelijk zijn, wordt ook wel de term duurzame energie gebruikt.

Duurzame energiebronnen zijn:

Bij de productie van duurzame elektriciteit is de uitstoot van CO2 lager dan bij grijze energie, of is er zelfs geen CO2 uitstoot. Er komen bij de productie van groene stroom dus minder of geen schadelijke stoffen vrij die een negatief effect hebben op het milieu en ons klimaat.

Voordelen groene energie:

  • Bij de productie komen minder schadelijke stoffen vrij
  • U draagt bij aan de productie van duurzame energie
  • U draagt bij aan een beter milieu


Gas met groene energie label

De productie van gas is belastend voor het milieu. Toch kan gas een groene energie label krijgen. Bijvoorbeeld als de CO2 uitstoot voor de gas productie gecompenseerd wordt door bosaanplant of herbossingsprojecten.

Kiezen voor de groenste energieleverancier is bijdragen aan de productie van duurzame energie

Als u kiest voor groene energie of de groenste energieleverancier, ontvangt u thuis geen andere elektriciteit of gas. Wel levert u een belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie:

Een producent van electriciteit of gas die voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld.

Een groene energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht/verbruikt, dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen.

Als u kiest voor groene energie, draagt u door dit systeem bij aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren de productiemiddelen.

CertiQ

De organisatie CertiQ houdt bij hoeveel groencertificaten een energieleverancier heeft. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. Dit doet CertiQ namens de overheid. De Garanties van Oorsprong die wij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. In onderstaande animatie kunt u zien wat CertiQ doet en wat haar rol is in het proces van certificeren van duurzame energie.

HIER-keurmerk

Staat het HIER-logo bij een energieleverancier, dan is de energieleverancier partner van HIER. Bedrijven en organisaties die klimaatvriendelijke producten op de markt brengen, en erkend zijn door HIER, mogen dit keurmerk dragen. Meer informatie vindt u op de HIER website.

Websites over groene energie

Meer informatie over groene energie vindt u op de volgende websites: 
www.duurzame-energie.nl  

Groene energie prijzen vergelijken

Wilt u ook groene energie? Vergelijk de prijzen voor groene energie van energieleveranciers in Nederland. Met onze energie prijsvergelijker krijgt u direct een overzicht hoe groen het energie aanbod van een energieleverancier is.

Vergelijk prijzen groene en grijze energie.

Vergelijk groene energie

Bekijk uw besparing