Netbeheerkosten en transport van stroom en gas

Voor het transport van energie maakt u gebruik van een netwerk, de leidingen waardoor het gas en elektriciteit bij uw woning komen. De netbeheerkosten (voorheen netwerkkosten genoemd) zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud plus de aansluiting van uw woning op dit net. De netbeheerder in uw regio brengt deze kosten meestal in rekening via de factuur van uw energieleverancier (leveranciersmodel). Voor bestaande contracten kon u tot 2013 de rekeningen apart betalen aan uw netbeheerder en uw energieleverancier (netbeheerdersmodel).

 

Netbeheerderkosten

Uw netbeheerder brengt kosten in rekening voor de volgende diensten:

 1. Aansluitdiensten  elektriciteit | gas
  • Vastrecht aansluiting of periodieke aansluitvergoeding
   Kosten voor onderhoud en de instandhouding van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting.

 2. Transportdiensten  elektriciteit | gas
  • Vastrecht
   Kosten voor gebruik van gas- en/of electriciteitsnetwerk.
  • Capaciteitstarief
   Een vast bedrag per jaar: het capaciteitstarief. De capaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het tarief.

 3. Meetdiensten  elektriciteit | gas
  • Meterkosten
   Vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.

Over alle netbeheerkosten (netwerkkosten) betaalt u 21% BTW.

Toelichting netbeheerkosten (netwerkkosten)

 

Toelichting netbeheerkosten (netwerkkosten) elektriciteit


1. Aansluitdiensten stroom

Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht aansluiting

Dit zijn de kosten voor het verzorgen en in stand houden van een aansluiting op het net. Voor uw aansluiting op het elektriciteitsnetwerk betaalt u éénmalig een bedrag en jaarlijks een bedrag voor het onderhoud en de instandhouding van de aansluiting.

 

netbeheerkosten-elektriciteit


2. Transportdiensten stroom
De kosten voor transport bestaan uit 3 delen. Tot en met 31 december 2008 betaalt u een vast en variabel deel transportkosten. Ook de vergoeding systeemdiensten worden tot en met 2008 bepaald door uw elektriciteitsverbruik in kilowattuur. Vanaf 1 januari 2009 betaalt u alleen nog een vast bedrag voor de transportdiensten. Het capaciteitstarief vervangt de variabele transportkosten en voor de systeemdiensten betaalt u ook een vast bedrag per jaar.

2a. Vastrecht transportkosten
Dit is een vast bedrag per jaar, een soort abonnementsgeld, voor het transport van elektriciteit op het netwerk. 

2b. Capaciteitstarief
De vergoeding voor het verzorgen van het transport van elektriciteit door het elektriciteitsnet naar uw woning. Niet uw verbruik, maar de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het bedrag dat u moet betalen. Het capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar. 

De capaciteit van uw meter kunt u bij uw netbeheerder opvragen of aflezen op uw electriciteitsmeter. Het merendeel van de Nederlandse huishoudens heeft een capaciteitsaansluiting van 3x25A (Ampère). Of de invoering van het capaciteitstarief leidt tot een verhoging van uw kosten hangt af van uw type aansluiting en verbruik. Als u een aansluiting heeft met een grote capaciteit, maar u verbruikt relatief weinig, kan het interessant zijn uw aansluiting te verlichten. Laat een erkend installateur u hierover informeren.

Vaststelling transportkosten
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt per netbeheerder de tarieven voor transport van energie vast. Deze tarieven zijn openbaar en kunt u vinden op de website van de ACM. U kunt de tarieven ook bij uw netbeheerder opvragen. Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeheerder van elektriciteit is. U kunt dus niet uw eigen netbeheerder kiezen.

Meetdiensten stroom

Meterkosten of meterhuur De elektriciteitsmeter in uw woning of bedrijfspand is standaard eigendom van het meetbedrijf, vaak een dochteronderneming van de netbeheerder. De meterkosten bestaan uit een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van uw elektriciteitsmeter. De kosten voor de meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting zijn hierin ook opgenomen. In de vrije energiemarkt kan elk gecertificeerd meetbedrijf nieuwe meters plaatsen en onderhouden als u daar opdracht voor geeft. Zolang de huidige meter blijft zitten is het meetbedrijf daar de eigenaar van. Ook als u van energieleverancier wisselt.

Toelichting netbeheerkosten (netwerkkosten) gas


1. Aansluitdiensten gas

Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht aansluiting
Voor de aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het onderhoud en de instandhouding van uw aansluiting. Welk tarief u betaalt, is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

2. Transportdiensten gas
Tot en met 31 december 2008 bestonden de transportkosten uit een vast en variabel deel. Sinds 1 januari 2009 betaalt u alleen nog een vast bedrag per jaar dat nog wel uit 2 delen bestaat: het capaciteitstarief en het vastrecht transport.

2b. Capaciteitstarief en vastrecht transport
Het vaste deel transportkosten bestaat uit het capaciteitstarief en het vastrecht transport. Beide tarieven zijn een vast bedrag per jaar op basis van de capaciteit van uw gasaansluiting. De hoogte van het capaciteitstarief is afhankelijk van de afnemersgroep waarin u bent ingedeeld. 

Vaststelling transportkosten
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt per netbeheerder de tarieven voor transport van energie vast. Deze tarieven zijn openbaar en vindt u op de website van de ACM. U kunt de tarieven ook bij uw netbeheerder opvragen. Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeheerder van gas is. U kunt dus niet uw eigen netbeheerderkiezen.

3. Meetdiensten gas

Meterkosten (meterhuur)

Deze kosten bestaan uit een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de gasmeter. In de tarieven zitten de kosten voor de opname van de meterstanden en de controle op de juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten van de meetinrichting.

 

Bekijk uw besparing