Meterstanden en uw energierekening en voorschotnota

De meterstanden bepalen de hoogte van de variabele kosten op uw energierekening en uw nieuwe, te betalen termijnbedrag (voorschotnota). Verbruikskosten die u betaalt aan uw energieleverancier én uw netbeheerder. Kijk op uw jaarrekening altijd of de genoemde bedragen gebaseerd zijn op gemeten meterstanden of geschatte meterstanden.

Gemeten meterstanden

Afhankelijk van uw contract komt een medewerker van het meetbedrijf (vaak een dochteronderneming van de netbeheerder) jaarlijks de meterstanden bij u opmeten. U kunt ook zelf uw meterstanden telefonisch, schriftelijk of via internet doorgeven. Op uw jaarrekening vindt u deze terug als 'gemeten meterstanden'.

Geschatte meterstanden

Als er geen medewerker van het meetbedrijf uw meterstanden heeft opgenomen, of als de door u doorgegeven meterstanden niet goed kunnen worden verwerkt, dan maakt het meetbedrijf een schatting van uw jaarverbruik. Uw energieleverancier en netbeheerder ontvangen deze geschatte gegevens en stellen op basis hiervan uw jaarrekening op. Op uw energierekening vindt u deze terug als 'geschatte meterstanden'. Uw nieuwe termijnbedrag, de voorschotnota, wordt dan ook vastgesteld op basis van dit geschatte jaarverbruik.

Zijn de meterstanden op uw jaarrekening geschat?

Als er geschatte meterstanden op uw energierekening staan, controleer dan uw echte meterstanden en kijk of deze ongeveer gelijk zijn met de geschatte meterstanden. Zij de verschillen tussen de meterstanden groot, dan kunt u altijd nog de echte meterstanden doorgeven en vragen om een correctie van uw jaarrekening en/of voorschotnota.

Bekijk uw besparing