Kosten voor de levering van stroom en gas

Aan uw energieleverancier betaalt u voor de hoeveelheid geleverde elektriciteit (kWh) en gas (m3). De leveringskosten bestaan voornamelijk uit variabele kosten. U betaalt voor de hoeveelheid elektriciteit of stroom die u verbruikt. Daarnaast betaalt u een deel vaste kosten voor de geleverde diensten. In een vrije energiemarkt kunnen de tarieven voor energielevering gedurende het jaar wijzigen. De energie leveringstarieven op de jaarrekening zijn daarom gemiddelde leveringstarieven over de periode waarin u de energie heeft verbruikt.

Vergelijk de leveringskosten van energieleveranciers
Energieleveranciers mogen zelf de leveringstarieven van gas en elektriciteit bepalen. Onderlinge concurrentie tussen leveranciers moet zorgen voor redelijke prijzen. Met onze calculator vergelijkt u eenvoudig de tarieven van energieleveranciers.

Toelichting leveringskosten stroom


Vaste leveringskosten (vastrecht)
Vastrecht (of vaste leveringskosten) is een bedrag dat uw energieleverancier per maand, kwartaal of jaar in rekening brengt. Dit is vergelijkbaar met een abonnement voor zijn dienstverlening. Het staat los van uw elektriciteitsverbruik. Energieleveranciers zijn vrij in het in rekening brengen van vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief.

Variabele leveringskosten
De kosten, bepaald aan de hand van de hoeveelheid elekriciteit (kWh) die u heeft gebruikt.

Energiebelasting
De overheid heft over uw energieverbruik een energiebelasting. De belasting is ingevoerd om een lager energieverbruik te stimuleren om het milieu te ontzien. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door uw energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Klik hier voor het overzicht tarieven energiebelasting 2012 en voorgaande jaren.

BTW leveringskosten stroom
U betaalt over alle energietarieven 21% BTW.
Met ingang van 1 oktober 2012 heeft de overheid de BTW verhoogt van 19% naar 21%. Sommige energieleveranciers passen per 1 oktober direct het voorschot bedrag aan. Andere leveranciers doen dat niet en verrekenen de BTW verhoging met de jaarafrekening. Op de jaarrekening wordt over de periode tot 1 oktober 2012 het oude btw-tarief van 19% berekend. Vanaf 1 oktober 2012 wordt het nieuwe btw-tarief van 21 % berekend.

Vermindering energiebelasting 
Op uw jaarrekening ziet u ook 'vermindering energiebelasting' (voorheen heffingskorting) staan. Dit is een vergoeding van de overheid en geldt voor iedere aansluiting in Nederland. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Toelichting leveringskosten gas

Vaste leveringskosten (vastrecht)
Vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Dit is vergelijkbaar met een abonnement voor dienstverlening. Het staat los van uw gasverbruik. Energieleveranciers zijn vrij in het in rekening brengen van vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief.

Variabele leveringskosten
De kosten worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid m3 welke per jaar is gebruikt.

Regiotoeslag
Vanaf 1 januari 2005 geldt een toeslag op de kubieke meterprijs voor het transport van gas over het landelijk transportnet van de Gasunie. Dit is de regiotoeslag. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe hoger deze toeslag.

Energiebelasting
De overheid heft over uw energieverbruik een energiebelasting. De belasting is ingevoerd om een lager energieverbruik te stimuleren om het milieu te ontzien. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door uw energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Klik hier voor het overzicht tarieven energiebelasting 2012 en voorgaande jaren.

BTW leveringskosten gas
U betaalt over energietarieven, 21% BTW.

Bekijk uw besparing