Graaddagen: hoeveelheid energie om een huis te verwarmen

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Een graaddag wordt gemeten als het gedurende een gehele dag precies één graad onder de stookgrens van 18 °C graden is. Is de gemiddelde buitentemperatuur 18 °C of hoger, dan is het aantal graaddagen nul. Graaddagen zijn dus geen dagen, maar rekeneenheden.

Het KNMI stelt het aantal graaddagen vast door metingen bij 16 weerstations in Nederland.

Rekenvoorbeeld graaddagen 
Gemiddelde buitentemperatuur op een dag: 10 °C
Aantal graaddagen (18-10) =  8 graaddagen

Gewogen graaddagen voor een nauwkeurige verklaring gasverbruik

Graaddagen worden gebruikt om de hoeveelheid energie uit te drukken die nodig is om een huis te verwarmen. In een periode met een hoog aantal graaddagen is er meer energie nodig om een huis te verwarmen. U verbruikt dan meer gas voor uw verwarming (cv-ketel).

Bij de bepaling van het aantal graaddagen wordt geen rekening gehouden met weersinvloeden zoals warmte door de zon en verkoeling door wind. Door de graaddagen te per seizoen te vermenigvuldigen met een wegingsfactor ontstaan gewogen graaddagen. Met gewogen graaddagen kan het gasverbruik beter worden verklaard.

Energiebedrijven gebruiken gewogen graaddagen onder andere voor de verwerking van tariefwijzigingen zonder tussentijdse meteropname. Ook gebruiken zij gewogen graaddagen voor de correctie van (jaar)verbruiken naar een normaal temperatuurniveau bij de berekening van een termijnnota. Graaddagen kunt u ook gebruiken om het eigen verbruik te monitoren.

Bekijk uw besparing