Bio-energie

Energie uit biomassa, of bio-energie, levert een groot deel van de duurzame energie in Nederland. Bio-energie ontstaat door organische materialen te verbranden, vergassen of vergisten. De energie uit biomassa komt meestal vrij in de vorm van warmte. Op deze pagina leest u meer over energie uit biomassa, de voor- en nadelen van bio-energie, en hoe u kunt kiezen voor bio-energie.

Biomassa bronnen: organische materialen

Om bio-energie op te wekken is bio-massa nodig die verbrand, vergast of vergist kan worden. Biomassa bronnen zijn altijd organische materialen. Dit zijn producten die in de natuur voorkomen en ook door de natuur worden afgebroken. 

Biomassa bronnen zijn bijvoorbeeld hout, groente- fruit- en tuinafval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen.

Bio-energie mag duurzaam en groen heten

De overheid stimuleert bio-energie en beschouwt biomassa als een duurzame bron van energie. Er zijn echter voor- en tegenstanders van bio-energie. De kritische vragen over bio-energie gaan over welke vormen van energie uit biomassa duurzaam zijn, en onder welke voorwaarden. Elke soort biomassa heeft specifieke eigenschappen, eigen voor- en nadelen, en onzekerheden.

Hoe duurzaam is rioolslib als bij verbranding zware metalen vrjkomen? En mag palmolie een duurzame bron heten, als die groeit op akkers waar vroeger tropisch regenwoud stond?

Voordelen bio-energie

 

  • Organische materialen (biomassa) raken niet op.
  • Bio-energie is klimaatneutraal; de CO2 die vrijkomt bij energie-opwekking draagt niet bij aan het broeikaseffect.

Op Energieleveranciers.nl kunt u de tarieven van groene energie aanbieders vergelijken en overstappen naar een groene energieleverancier. Zo kunt u ook meewerken aan een beter milieu!

Nadelen bio-energie

 

  • De herkomst van de biomassa is niet altijd duidelijk.
  • Bij biomassaverwerking van mest, rioolslib en sloophout komen schadelijke stoffen vrij.
  • Teelt van biomassa voor bio-energie kan de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen.

Aandeel bio-energie dat u ontvangt

Energieleveranciers zijn verplicht te melden wat de samenstelling van hun energie is. Deze melding staat op het stroometiket. Hierop staat bijvoorbeeld hoeveel bio-energie u ontvangt.

Andere duurzame energiebronnen

Naast bio-massa zijn er meer duurzame energiebronnen voor het opwekken van stroom, bijvoorbeeld:

Meer over bio-energie

Op de volgende websites vindt u uitgebreide informatie over bio-energie:

Meer over energie

 

Leveranciers van bio-energie vergelijken

In Nederland zijn energieleveranciers die alleen energie uit biomassa leveren. U vindt deze door op onze website de prijzen van energie te vergelijken. Op het stroometiket van de energieleverancier ziet u het aandeel energie uit biomassa.

Bekijk uw besparing