Groene energie subsidiëren is duur

Het is duur om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door subsidiëring van groene energie. Het beprijzen van CO2, zoals met het Europese emissiehandelssysteem, is 16 keer goedkoper. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een vandaag gepresenteerde studie.

Onderzoek naar subsidies voor groene energie

Het onderzoek komt op een moment dat in Europa een debat woedt over het klimaatbeleid na 2020. Brussel wil blijven inzetten op meerdere klimaatdoelen, voor zowel CO2-reductie, energiebesparing als duurzame energie. Tegenstanders vinden dat de verschillende mechanismen elkaar in de wielen rijden. Zo zou de prijs van CO2 in het Europese emissiehandelssysteem mede zo laag zijn omdat er minder vraag is naar uitstootrechten doordat groene energie wordt gesubsidieerd. Hierdoor gaat er geen prikkel vanuit voor vervuilende bedrijven om schoner en zuiniger te werken.

Herziening van beleid

“Elke overheid moet zijn klimaatbeleid herzien en zou een sterke voorkeur moeten hebben voor CO2-beprijzing”, zegt secretaris-generaal Angel Gurria van de Oeso in het rapport. Ook pleit de Oeso voor het wegnemen van belastingvrijstellingen en subsidies voor fossiele brandstoffen.

De studie is verricht in 15 landen, waaronder de rijkste landen in Europa, de Verenigde Staten en China.

Reageer