140708-Energie-in-de-toekomst.png

Energie in de toekomst

De energiemarkt is aan het veranderen: steeds meer consumenten wekken hun eigen energie op, energieleveranciers zetten in op service en innovatie en groene energie wint fors aan terrein. Wat staat de energiemarkt te wachten? In dit blog schijnt Energieleveranciers.nl zijn licht op energie in de toekomst.

Verschuiving naar duurzame energie

Op 6 september 2013 tekende minister Kamp van Economische Zaken het Energieakkoord. In het Energieakkoord staan duurzame energieproductie en energiebesparing centraal. Er is onder meer in vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt. In 2023 moet dat 16% zijn. Als je weet dat op dit moment slechts 4% van de energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt, besef je je direct dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dit in tegenstelling tot onze oosterburen: groene stroom bleek in de eerste helft van 2014 voor het eerst de belangrijkste energiebron in Duitsland.

Om aan de strenge eisen van het Energieakkoord te kunnen voldoen, is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzame stroomopwekking, onder andere door de aanleg van windmolenparken. Nederland had begin 2014 een geïnstalleerd vermogen van 2.465 megawatt aan windenergie. De overheid wil in 2020 zo’n 6.000 megawatt aan windenergie opwekken. Dit betekent dat er per jaar 600 megawatt aan nieuw vermogen bij moet komen. Dit staat gelijk aan 200 windmolens per jaar; het dubbele van wat er in 2013 werd geplaatst. Ook duurzame productie van gas krijgt steeds meer aandacht. Zo worden er steeds meer biovergisters in gebruik genomen, die biomassa omzetten in duurzaam gas. Toch zijn we in de productie van duurzame energie nog in sterke mate afhankelijk van de overheid: het is aan de overheid om iets te doen met technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Ook consumenten worden zich steeds meer bewust van de herkomst van de energie die zij verbruiken. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de opkomst van groene energieleveranciers zoals Vandebron en Qurrent. De opkomst van elektrische auto’s is eveneens te zien als onderdeel van het toegenomen belang van duurzame energie.

Decentrale energieproductie

De komende jaren zal met name decentrale energieproductie een vlucht nemen: steeds meer consumenten gaan zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar ook samenwerkingsverbanden van groepjes consumenten, bijvoorbeeld buren, winnen terrein. Onlangs werd nog bekendgemaakt dat er meer ruimte komt voor mensen die samen energie op willen wekken in de vorm van lokale energieprojecten. De shift naar lokale energiebronnen, vooral de zon, houdt ook in dat er fors bespaard wordt op de transportkosten van energie. De consument zal dus steeds vaker niet alleen afnemer maar ook producent van energie worden. Daarmee verandert ook de rol van de traditionele energieleveranciers. In 2012 bracht Eneco dit al mooi in beeld:

Energieleveranciers zetten in op service en innovatie

Zoals gezegd zal de rol van de traditionele energieleverancier in de komende jaren veranderen. Energieleveranciers zetten steeds meer in op persoonlijk contact met hun klant. Dit zie je al geruime tijd terug in de inzet van social media, waarmee klantenservices direct de problemen van hun klanten kunnen oppakken. Ook de recente inzet van WhatsApp door Essent als servicekanaal past in dit beeld.

Waar energie vroeger nog een low interest product was (“het komt uit het stopcontact en doet het bijna altijd”), wordt het nu dankzij de groeiende verantwoordelijkheid en het groeiende bewustzijn van de consument steeds meer een high interest product. Omdat steeds meer consumenten zelf energieproducent worden, ligt de nadruk voor energieleveranciers steeds minder op de levering van energie en steeds meer op het tot dienst zijn van de consument. Leveranciers verdienen steeds meer met innovatieve producten en diensten die klanten helpen om de factuur zo laag mogelijk
te houden. Denk bijvoorbeeld aan de slimme thermostaat, waarmee de consument real-time inzicht krijgt in zijn energieverbruik. Ook de slimme meter, waarvan de landelijke uitrol op 1 januari 2015 start, zal een forse verschuiving in de energiemarkt veroorzaken. Immers: vanaf dan wordt het mogelijk om huishoudens individueel te benaderen met bijvoorbeeld op dat huishouden toegespitste besparingstips en energietarieven. Hier liggen veel kansen voor energieleveranciers.

Energie vergelijken wordt steeds belangrijker

Consumenten worden zich steeds bewuster van de kosten die hun energieverbruik met zich meebrengt. Steeds vaker kijken consumenten kritisch naar hun energiecontract en gaan ze actief op zoek naar goedkope energie. Waar in 2004, het jaar dat de energiemarkt werd geliberaliseerd, slechts 6% van de consumenten overstapte, steeg dit percentage naar meer dan 12% in 2013. De verwachting is dat het aantal consumenten dat jaarlijks overstapt, de komende jaren alleen maar zal stijgen. Dit zal mede te danken zijn aan de toename in het aantal energiecollectieven en prijsvergelijkers. Ook worden overstapdrempels steeds meer weggenomen, doordat het overstapproces verder gestroomlijnd en versimpeld wordt.

De liberalisering van de energiemarkt en het groeiende aantal overstappers brengt op zichzelf ook weer een aantal verschuivingen met zich mee. De drie grote energieleveranciers (Nuon, Eneco en Essent) verliezen steeds meer klanten aan kleinere, nieuwe leveranciers. De toegenomen concurrentie heeft consumenten veel gebracht, met name wat betreft de hoogte van de energierekening. Consumenten die sinds 2004 jaarlijks zijn overgestapt betalen nu nog ongeveer net zoveel voor energie, terwijl trouwe klanten € 350 per jaar meer zijn gaan betalen. De energieprijzen gaan bovendien waarschijnlijk weer dalen, waardoor overstappen een des te grotere besparing oplevert.

Energie in de toekomst: wat betekent dat voor jou?

De afgelopen jaren zijn er dus al veel dingen veranderd op het gebied van energie. Hoe energie in de toekomst er precies uit gaat zien is niet te zeggen, maar verwacht kan worden dat er ook de komende jaren nog forse verschuivingen op de energiemarkt zullen plaatsvinden. Des te meer reden om eens goed na te denken over je eigen energieverbruik. Wil jij weten of je een goedkoop energiecontract hebt? Voer dan eens vrijblijvend onze energievergelijker in. Je ziet direct welke leveranciers het goedkoopste contract voor jouw situatie aanbieden. Overstappen is een fluitje van een cent!

Reageer