5 Fabels over zonne-energie

Zonne-energie wint steeds groter terrein. Letterlijk én figuurlijk. We halen graag vijf misverstanden over zonne-energie uit de lucht.

1. In Nederland schijnt de zon niet vaak. Zonne-energie is voor landen met meer zon

Het lijkt misschien alsof in Nederland de zon niet veel schijnt maar het tegendeel is waar. Het is namelijk niet zo dat zonnepanelen alleen profiteren van fel zonlicht. Elk daglicht wordt gebruikt. Verschillen tussen de hoogste en de laagste opbrengst van een paneel is hooguit drie maal zo groot.

Nederland is geen land voor alleen maar windenergie. We hebben hele geschikte plekken om zonneparken te bouwen. De kosten hiervan zijn vergelijkbaar met een windpark op zee.

2. Het is goedkoper om te importeren dan om lokaal op te wekken

Aan zonne-energie opwekken in andere landen zijn ook kosten verbonden. Daarbij komen ook nog de transportkosten naar Nederland. Los van het feit dat er ook nog energie verloren gaat bij transport. Hoe goedkoper de zonne-energie in Nederland wordt hoe meer deze zaken mee gaan tellen.

Daarbij komt ook dat het prettig zou zijn als we energie-onafhankelijk kunnen worden mede door onze eigen zonne-energie.

3. De opbrengst van zonne-energie fluctueert zo enorm. Dat kan nooit een betrouwbare energievoorziening worden

Zonne-energie wordt inderdaad overdag opgewekt en zal ’s nachts niets produceren. Op dit moment is er nog geen goede oplossing om het ‘teveel’ aan opgewekte energie op te slaan. Er wordt geëxperimenteerd met batterijen en natuurstenen om energie in op te slaan.

De schommelingen in energie worden nu nog opgevangen door het elektriciteitsnet. Zolang dit nog kan hebben we de tijd om andere mogelijkheden te ontwikkelen.

4. Zonne-energie opwekken is al goedkoper dan grijze stroom afnemen

Zonnepanelen zijn ook rendabel zonder subsidie maar dat komt door de salderingsregeling. Consumenten mogen het teveel aan opgewekte energie verrekenen met de ingekochte stroom. Dit is een regeling om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Deze regeling loop in ieder geval nog tot 2023.

5. Een zonnepaneel produceren kost meer energie dan ermee wordt opgewekt, het is totaal niet duurzaam

Het klopt dat er op het gebied van de ontwikkeling van zonnepanelen nog wel wat te winnen valt op het gebied van de materiaalkeuze, productieprocessen en recycle-systemen. Echter wil dit niet zeggen dat zonne-energie niet duurzaam is. In 1 tot 2 jaar wordt de energie opgewekt die nodig is om zonnesysteem te maken. De levensverwachting van zo’n park is 25 jaar.

Disclaimer: de bron van dit blog is een artikel uit Trouw

5 comments

Albert de Koning - 22 augustus 2017 Reageer

Goed om dit zo neer te zetten.
Misschien ook soortgelijke vragen eens te beantwoorden voor electrisch rijden of koken.
Vr.gr.

Marjo van der Werff - 22 augustus 2017 Reageer

Geweldig! Als nou eens heel veel mensen zo meedenken!

Hans van de Klundert - 23 augustus 2017 Reageer

Ik heb daar toch een andere mening over. Met name de volgende randverschijnselen worden nauwelijks meegewogen: milieuvervuiling van schaarse grondstoffen en uitbuiting van de grondstoffelvers, afvalprobleem bij ontmanteling, niet meenemen van de stand by kosten van reguliere centrales als de zon niet schijnt, geen aandacht voor minderbedeelden die geen zonnepanelen kunnen aanschaffen, hogere energieprijzen door de subsidies (zie Duitsland), bij brand kan er niet worden geblust, hoge straling van de omvormers (dit heb ik zelf kunnen constateren bij de buren via een zelf aangeschafte energiemeting) en natuurlijk de veel te lage energieopbrengsten. De oplossing ligt veel meer bij kernenergie en dan met name in een Thoriumcentrale die geen van de nadelen heeft van de huidige kerncentrales.

Hans Pirard - 23 augustus 2017 Reageer

Ik geef Hans van de Klundert op veel punten gelijk. Uit mijn ervaring met kernenergie geeft de thoriumcentrale heel veel voordelen, zonder de nadelen van de huidige kerncentrales. Een ander belangrijk feit is dat er wel heel gemakkelijk wordt gesproken over oplossingen voor de opslag in batterijen. Al 40 jaar lees ik in het Technisch weekblad voor de ingenieurs over de “vooruitgang” van de opslagcapaciteit in batterijen. Relatief weinig is daarvan te bespeuren als je meenemt dat de batterij al zo;n 200 jaar bestaat. Tesla brengt op dit moment de beste oplossing op de markt, die de thuis opgewekte zonne-energie op kan slaan voor gebruik op andere momenten, prijs ca US$ 10.000.

Geert Van de Wiele - 31 augustus 2017 Reageer

Hoeveel Thoriumreactors leveren momenteel energie aan het net? Nul. Hoe lang wordt er al over gepraat en mee geëxperimenteerd? Ruim 50 jaar…. Thorium is dus grotendeels een fantasie. Zonnepanelen zijn een realiteit.

Reageer