Nedergie

Zorgeloos overstappen

Wilt u overstappen naar een andere leverancier? Vul dan de vergelijker in en stap zorgeloos over.

Als u een contract aanvraagt en alles benodigde informatie bij Nedergie ligt, zal Nedergie een contract naar u opsturen. Dit contract dient ondertekend en teruggestuurd te worden (waarmee meteen akkoord voor automatische incasso wordt gegeven). Na ontvangst van het ondertekende contract zal het contract pas ingaan. Als er twijfel bestaat over bijvoorbeeld de ingangsdatum (in verband met de overstapboete) of alleen gas/stroom zal Nedergie contact met u opnemen.
Bij aanvang van de overeenkomst en bij iedere jaarafrekening wordt het gemiddelde jaarlijkse verbruik bepaald. Dit verbruik wordt gebaseerd op een meerjarig gemiddelde. Mocht hieruit blijken dat uw jaarverbruik in de tarieven van uw overeenkomst € 1.234,45 zou kosten, dan zal Nedergie uw maandelijks een voorschot vragen in een rond bedrag, bijvoorbeeld € 100,00. Dat is voor u gemakkelijk en het maakt de jaarafrekening overzichtelijk, omdat u 12 maal € 100,00 heeft betaald.
Voor iedere nieuwe klant wordt een kredietcheck uitgevoerd. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of er een borg betaald moet worden. Er is geen minimum- of maximumbedrag wat aan borg gevraagd wordt. Het uitgangspunt hierbij het maandbedrag.
Nedergie kan binnen 1 werkdag leveren. Hierbij wordt natuurlijk wel het proces van borg gevolgd. U moet de overeenkomst getekend terugsturen voordat de levering zal starten.

Alle energieleveranciers